Leczenie zęba metodą półpośrednią cz. II
Leczenie zęba metodą półpośrednią cz. II
Sierpień 18, 2018
Jak przebiega leczenie kanałowe zębów?
Wrzesień 15, 2018
Pokaż wszystkie

Leczenie zęba metodą półpośrednią cz. III

Leczenie zęba metodą półpośrednią cz. III

Alternatywne rozwiązania w sytuacji wystąpienia poważniejszych ubytków o większej głębokości, to np. zastosowanie cementu kompozytowego o właściwej płynności lub uprzednie wypełnienie ubytku klasy I i zacementowanie mniejszej grubości. Aby ustalić odpowiedni plan leczenia i wybrać stosowny materiał, na początek należy przeanalizować stopień z jakim będzie dokonywało się polimeryzacji wewnętrznej warstwy odbudowy kiedy zostanie już wydostana z ubytku.

W opisanym przykładzie, przed wykonaniem doświetlenia, spolimeryzowano wewnętrzną część odbudowy i dzięki temu zabiegowi, podczas umiejscowienia uzupełnienia, umożliwiono dotarcie światła lampy polimeryzacyjnej do głębszych warstw.

Wykorzystując wax-up, opracowano właściwy kształt i wykonano prace z zastosowaniem metody półpośredniej.

Metoda ta ułatwia leczenie wedle sporządzonego planu i stanowi udoskonalenie metody pośredniej. Dzięki nowej technice czas leczenia jest znacznie krótszy a koszty dużo niższe. Badania kliniczne udowodniły, że w przypadku stosowania metody pośredniej i bezpośredniej  do odbudowy ubytków kompozytowymi materiałami hybrydowymi, efekt utrzymuje się przez długi czas, nie pojawia się nadwrażliwość, złamania czy próchnica. Ponadto, zaobserwowano należytą adaptację brzeżną i niewielkie odsetek nawrotów próchnicy. Stosowanie transparentnego indeksu silikonowego zapewnia doskonałe odzwierciedlenie części zgryzowych.

Metodę półpośrednią cechuje dokładność przeprowadzania zabiegu, jest także wymagającym sposobem leczenia. Uzupełnienie można wykonać nawet podczas jednej wizyty u stomatologa. Za model do stworzenia służy ząb i nie ma konieczności używania separatorów jak w przypadku sporządzania modeli gipsowych.

Jak już wspomniano, metoda półpośrednia wiąże się z wymagającym procesem leczenia, dlatego na etapie preparacji należy wygładzić powierzchnię ubytku bez podcieni. Jeśli takie się pojawią, przed odbudową można zastosować materiał kompozytowy, aby nie dopuścić do powstania stanu inwazyjnego.

Podczas wizyty u stomatologa, lekarz powinien zapoznać nas ze wszystkimi etapami leczenia, przedstawić argumenty zarówno jednej jak i drugiej metody. Najważniejszą kwestią jest, by w trakcie zabiegu nie naruszyć zdrowych tkanek, a po wykonanych czynnościach, ząb był w stanie pełnić dotychczasowe funkcje. Obecnie obserwuje się zwiększenie powodzenia metody półpośredniej do przeprowadzania odbudowy zęba w z wykorzystaniem materiału kompozytowego. Dentyści coraz częściej stosują transparentny indeks silikonowy do rekonstrukcji tkanek przednich i bocznych zębów. Aby ograniczyć niszczenie tkanek i poprawić ich funkcje, zwiększa się wymiar pionowy do właściwej relacji szczęki i żuchwy. W związku z tym, że najlepszymi sposobami leczenia, są rozwiązania addytywne, adhezja i materiały kompozytowe gwarantują utrzymywanie się efektów przez długi czas. Materiał kompozytowy wykonany z wysokiej jakości może być wykorzystany do odbudowania pojedynczych niewielkich ubytków, a także w razie wystąpienia obszernych strat.